Staben

Staben

STAB:
Adm leder:
Inger Marie Dagsland (100%)

Kantor:
Øystein Bredal (100%)

Kateket:
Solveig Leikvoll (100%)

Trosopplæringsmedarbeider:
Åse Vattedal Eiksjø 100% (Vikar)
Janne Charlotte Andersen (Permisjon 100%, herav 20%  menighetsfinansiert diakonimedarbeider) 

Kirketjener:
Øyvind Jørg Kristoffersen (40%)  

Sokneprest:
Kristian Støle (100%)

Menighetsfinansiert barne- og ungdomsarbeider:
Åse Vattedal Eiksjø (100%)    

 

Medarbeider i Trosopplæringsarbeidet og i det kontinuerlige barne-og ungdomsarbeidet:

Cilje Solvig

 
I tillegg har menigheten 30% prestestilling som i hovedsak ytes av prestene i Avaldsnes
 


Del denne artikkel på e-post