Trosopplæringsutvaglet

Trosopplæringsutvaglet

Trosopplæringsutvalget

Mandat: "Trosopplæringsutvalget skal i forståelse med menighetsrådet utarbeide forslag til trosopplæringsplan 0-18 år. Planen skal inneholde forslag til aktiviteter og samlinger på det enkelte trinn, samt plan for gjennomføring. Planen må være i samsvar med menighetens visjon" 

Medlemmer: Bodil Kristensen (leder), Ingeborg Ellingsen, Knut Magne Gabrielsen, Torbjørg Sekse Oppigard og Solveig Leikvoll (sekretær)

Klikk her for å laste ned Plan for trosopplæring i Kopervik menighet


Del denne artikkel på e-post