Møtebøker for Menighetsrådet

Møtebøker for Menighetsrådet

Her vil du finne innkallinger og referater fra menighetsrådets møter. Klikk på ønsket lenke under.

Innkalling til møte i Menighetsrådet 26.04.2018

Møtebok fra 22.03.2018

Møtebok fra 22.02.2018

Møtebok fra 25.01.2018

Innkalling til møte i Menighetsrådet 27. oktober 2016

Innkalling til møte i Menighetsrådet 25. august 2016

Møtebok fra møte i Menighetsrådet 25. august 2016

Innkalling til møte i Menighetsrådet 26. mai 2016

Møtebok fra møte i Menighetsrådet 28. april 2016

Innkalling til møte i Menighetsrådet 28. april 2016

Innkalling til møte i Menighetsrådet 17. november 2015

Møtebok fra møte i Menighetsrådet 17. november 2015


Del denne artikkel på e-post