Årets TV aksjon - Kirkens Bymisjon

Årets TV aksjon - Kirkens Bymisjon

Årets TV-aksjon – 21. oktober:

 

Bli med!

21. oktober skal 100.000 bøssebærere banke på 2,3 millioner dører. 7.000 frivillige over hele landet mobiliserer for å skaffe nok bøssebærere og organisere innsamlingen lokalt.

-Lokalt engasjement er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik, og vi vil gjerne ha deg med på laget, sier varaordfører Leif Malvin Knutsen som også er leder i den lokale innsamlingsaksjonen i Karmøy. -Få med deg venner, familie og kolleger og gå med bøsser! Til deg som ønsker å gi: åpne døren og ta godt i mot alle flotte bøssebærere. Husk å ta ut kontanter på forhånd.

Møter mellom mennesker

I år går TV-aksjonens midler til Kirkens Bymisjon. De skal skape 700.000 møter mellom mennesker. Uansett livssituasjon skal alle mennesker få mulighet til hvile, fellesskap og måltider.

I løpet av 2017 serverte Kirkens Bymisjon 300.000 måltider på sine kaféer og møtesteder. 37.000 ganger fikk noen en varm seng å sove i. Med TV-aksjonens midler skal enda flere få muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, kan vi redde liv. Ett møte kan endre et liv, flere møter kan endre et helt samfunn.

Med TV-aksjonen kan vi også skape møter på tvers av generasjoner og kulturer. Pensjonister kan gi leksehjelp og språkopplæring til unge innvandrere, som takker for hjelpen med aktiviteter, gode måltider og hyggelig selskap. Det er viktig å skape møter på nye arenaer.

I år skal TV-aksjonen sørge for at alle har et sted å henvende seg når livet byr på motgang. Vi skal skape møter og åpne dører, avslutter varaordføreren.


Del denne artikkel på e-post