Kopervik menighet > Artikler > Nyheter

Forandringshuset Kopervik KFUK-KFUM

Forandringshuset Kopervik KFUK-KFUMForandringshuset Kopervik vil ha åpent  hus hver fredag og lørdag kl.1800-2200, og hver søndag kl.1400-1700 United sisters cafe/nettverk for jenter mellom 13-26 år

Forandringshuset eies og drives av KFUK-KFUM, en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner med ca 15 000 medlemmer. Forandringshuset og KFUK-KFUM er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. KFUK-KFUM mener at menneskeverdet er uavhengig av kjønn, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Vi kjemper derfor for at alle mennesker skal ha like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og egenskaper.

 

Forandringshusets viktigste oppgaver er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slike at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Vi har et mangfoldig tilbud av aktivitet i egne Forandringshus og flere konsepter som vi leverer på skoler, fritidsklubber og på andre arenaer der barn og unge er i fokus.

Vi leverer aktiviteter under følgende hovedoverskrifter:

Målgruppe

Forandringshuset retter seg mot barn og unge i alderen 0-26 år. Aktivitetene på Forandringshuset skal gjenspeile primærmålgruppens behov. Lokalt vil man kunne satse på én eller flere primærmålgrupper avhengig av hvilken aktivitet man starter opp med:

Primærmålgruppe:

  • Ungdom: 13-18 år
  • Unge voksne: 19-26 år

Sekundærmålgruppe:

  • Barn og familier: 0-12 år + foreldre
  • Unge voksne og voksne over 26 år. Disse ønsker vi først og fremst å rekruttere som frivillige medarbeidere

 

Vil du vite mer om Forandringshuset; http://forandringshuset.no/

 

 


Del denne artikkel på e-post