Kopervik menighet > Artikler > Nyheter

Regnbuebønn grønn uke - 3.søndag i fastetiden

Regnbuebønn grønn uke - 3.søndag i fastetiden

HÅP
Fra og med 3. søndag i fastetiden

Klimaendringene truer planeten vår, men

i Etiopia spirer et stort håp. Der jobber

prester på spreng for å lære opp folk til å

ta vare på skogen og plante nye trær. En av

dem er Abraham Mekonnen. -Kirkeskogen,

Menagesha, er flere tusen år gammel. Vi

kaller den for «Addis Ababas lunge», sier han

og forklarer hvordan trær bidrar til å fange

opp klimagasser. Ved å sikre skogen tar en

også vare på dyreliv, planter og mennesker.

Regnbuebønn

Regnbuebønn er et opplegg Kirkens Nødhjelp har utviklet til bruk i fastetiden. Hver uke kan dere tenne ett nytt lys, lese en bønn, synge et vers av fastesangen og lese en historie. Ved fastetidens slutt lyser hele regnbuen, et tegn på håp og at en ny begynnelse alltid er mulig.

https://www.fasteaksjonen.no/regnbuebonn/


Del denne artikkel på e-post