Kopervik menighet > Artikler > Nyheter

Regnbuebønn blå uke - Maria budskapsdag

Regnbuebønn blå uke - Maria budskapsdag

VANN
Fra og med Maria budskapsdag

Mangler de vann på gården, er det ti år gamle

Kila Hirpo som ordner opp. Hun piler over

det grønne gresset. Lett i steget, Før måtte

hun bruke store deler av dagen for å hente

vann fra elven. Nå har de fått vannpumper

i landsbyen. Da sparer hun masse tid som

hun kan bruke til skolearbeid. Kila vil bli

lærer når hun blir voksen. Bli med på årest

fasteaksjon og gi flere barn og unge nye

framtidsmuligheter.


Del denne artikkel på e-post