Kopervik menighet > Artikler > Nyheter

Morgenbønn og kveldsbønn

Morgenbønn og kveldsbønn

Kjære Kopervik menighet.

På nettsiden og facebooksiden vår legger vi ut et forslag til morgenbønn og kveldsbønn. Vi håper de kan være til styrke for troen, nå når det ikke er gudstjenester i kirken eller andre samlinger i kirken.

Mvh

Kristian Støle.

MORGENBØNN

 

Bibelord:

Herren er god, et vern på nødens dag. Han tar seg av dem som søker tilflukt hos ham. Nahum1,7

Bønn: Herre, åpne mine lepper så min munn kan lovprise deg. Natten er omme og dagen ligger foran meg.

Stillhet:

Ta tid til refleksjon over dagens muligheter og legg dem i Guds hånd

Gud, la lyset fra ditt nærvær lede meg gjennom denne dagen. Amen

Salme 139,1 – 14:

Herre, du ransaker meg og du vet –
du vet om jeg sitter eller står, 
på lang avstand kjenner du mine tanker.
Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
Før jeg har et ord på tungen, Herre,
kjenner du det fullt ut.
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
Hvor skulle jeg gå fra din pust,
 hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
 Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
legger jeg meg i dødsriket, er du der.
Tar jeg soloppgangens vinger
og slår meg ned der havet ender,
da fører din hånd meg også der,
din høyre hånd holder meg fast.
Jeg kan si: «La mørket skjule meg
og lyset omkring meg bli natt.»
Men mørket er ikke mørkt for deg,
natten er lys som dagen, mørket er som lyset.          
For du har skapt mine nyrer,
du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
Underfulle er dine verk, det vet jeg godt

Bibelesning:

Tekstene går over en uke fra onsdag til tirsdag:

Onsdag: Paulus brev til Kolosserne 3,16-17

Torsdag: Paulus brev til Efeserne 2,19-22

Fredag: Paulus brev til Romerne 19,9-12

Lørdag: Lukasevangeliet 12,22-31

Søndag: Profeten Jesaia 43,1-3a

Mandag: Johannesevangeliet 14,1-6

Tirsdag: Paulus brev til Filipperne 4,8-9

Bønn: Gode Gud, bevar oss i skyggen av dine vinger. Vær nær hos alle som er usikre og redde, Vis meg hvordan jeg i dag kan være til glede og hjelp for andre. Takk for at ingenting kan skille oss fra din kjærlighet. Amen

Herrens bønn:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Bønn om velsignelse:

Velsign, Kristus, mitt ansikt.  Og la mitt ansikt velsigne dem jeg møter. Velsign, Kristus, mine øyne. Og la mine øyne velsigne det jeg ser.

 

 

 

 

 

 

KVELDSBØNN

 

Oppstandne Kristus,

når lampene lyser opp kveldsmørket,

la din Ånd skinne i våre hjerter

og tenn din kjærlighets flamme i oss.

 

TENN ET LYS!

 

Lyset fra Kristus har kommet inn i verden!

 

LES ETT AV BIBELVERSENE:

Matt 11, 28-30

Kom til meg alle dere som strever

Salme 23, 1-2

Herren er min hyrde jeg mangler ingenting

Apostelgjerningene 16, 29-34

Fangevokteren tar Paulus og Silas med hjem om natten

Salme 63, 7-8

Trygghet i Gud om natten

Salme 4, 9

I fred vil jeg legge meg ned å sove

Forkynneren 3,1-8

Alt har sin tid

1.Tess 5, 10-11

Jesus er sammen med oss om vi er våkne eller sover

Salme 139, 7-12

Gud er overalt

Klagesangene 3, 22-26

Det er godt å være stille å vente på hjelp fra Herren

Salme 40, 1-4

Han satte mine føtter på fjell

 

BØNN

Vi takker deg, vår Far,

for du er nærværende i alle ting, hver dag og hver natt.

I dine hender, Herre, legger vi familiene og vennene våre, naboene, byen og bygden vår. Vern om dem!

I dine hender, Herre, legger vi alle som er urolige, syke, alle som er i sorg eller er ensomme. Hold vakt over dem!

I dine hender, Herre, legger vi alle dem som har ansvar og arbeider for at land og folk skal taes vare på og vernes. Gi dem styrke og utholdenhet!

Vi ber deg vår Far: bevar oss i din omsorg. Våk over oss i natt og la oss alltid hvile i din kjærlighet.

VELSIGNELSE

Dyp fred fra det bølgende havet

dyp fred fra den lette og lyse luften,

dyp fred fra den stille, varme jorden,

dyp fred fra de skinnende stjernene,

dyp fred fra Han som er vår Fred

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den Hellige Ånds samfunn være med oss alltid.

Amen.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort