Hvordan skal Den norske kirke organiseres i framtiden?


Få med deg hva hovedutvalget for kirkelig organisering tenker om dette.

 

Hovedutvalget for kirkelig organisering har levert sin rapport til Kirkerådet. Rapporten blir presentert på et åpent, digitalt møte, onsdag 7. april kl 17.00.

Alle ansatte, folkevalgte, frivillige og andre interesserte er velkomne. Du kan se det i opptak dersom tidspunktet ikke passer. Møtet finner sted onsdag 7. april kl. 17.00-18.30 på kirken.no/kirkeligorganisering, og det blir mulighet å stille spørsmål underveis.

Tilbake