Byvandring


 

Torsdag 17.juni klokka 12.00 inviteres du til å bli med på byvandring i Kopervik i regi av Kopervik kirke og Historielaget. Vi starter fra Kopervik kirkes hovedinngang.

 

Etter vandringen inviteres du til en kort meditasjon i kirken ved sokneprest Kristian Støle og kantor Øystein Bredal, før det serveres gratis smørbrød og kaffe i menighetssalen.

Påmelding til menighetskontoret tlf. 52810010 eller sms til 91122372, senest onsdag kl.1000

Byvandringene fortsetter til høsten, ca. en gang/mnd. Dette er en byvandring der vi stopper ved et eller to historiske steder. Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål underveis og til en prat med medvandrerne.

Hjertelig velkommen med.

Tilbake