Kirketorget
Menighetsbladet Kirketorget gis ut fire ganger per år.
 
 

Redaksjonen i Kirketorget består av;

Geir Sigbjørn Toskedal: Redaktør

Ingeborg Ellingsen

Bjarne Hansen

Astrid Vestvik Nilsen

Elisabeth Thomassen: Fotograf

Kåre Nilsen: Fotograf

 

Staben ved menighetskontoret

Frivillige bidragsytere

Layout: Martha Breistig Woll

Trykk: Haugesund Bok & Offset

Frivillig kontingent: Kr 150.- pr år

Girokonto for støtte til bladet: 3315.61.06629

Annonsepris: Kr. 1000 pr. 4 nr.

Ekspedisjon/distribusjon: Rønnaug Leirvåg

Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i Kopervikområdet.

Opplag: 3800