Barn - unge - konfirmant


Barn og deres familier har en sentral plass i Kopervik kirke. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Hvert år får alle døpte invitasjon til et arrangement for sin aldergruppe. 

I tillegg har vi faste ukentlige tilbud til ulike aldergrupper. 


Velg kalender