Trosopplærings- abonnent


Du kan nå abonnere på trosopplæringstilbud til ditt barn!

Alle barn som er døpt i Den norske kirke får tilsendt invitasjon til våre trosopplæringstilbud (feks: Krøllekveld, Skapelsen, Fest på slottet, Tårnagent, Rettferdighetsagent og Lys Våken). Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få tilsendt samme invitasjon om tilbudene. Foreldre/foresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, og opprette et abonnement på trosopplæring. Barnet vil da få tilsendt informasjon om aktuelle trosopplæringstiltak for sitt alderstrinn, og dere vurderer fra gang til gang om dette er aktuelt/passer, før en eventuelt melder på barnet.

 

Trykk her for å komme direkte til kirken.no/minside

 

(Barn som er døpt/medlemmer i Den norske kirke, skal ikke melde seg på her. De får allerede tilsendt invitasjoner.)

Har du spørsmål angående dette? Ta kontakt med menighetspedagog Åse V. Eiksjø, tlf. 92542727

Tilbake