Årsmelding 2022


ÅRSMELDINGEN for 2022 vil bli lagt frem på menighetens årsmøte etter gudstjenesten søndag 26. mars.

Tilbake