Kirkevalg 2023


Nominasjonsliste for Kopervik sokn til valget 11.sept.-2023

Listen ligger her til informasjon / ettersyn.

Tilbake