Tweensklubb 5.-7.klasse


Tweensklubb Kopervik er for 5.-7.klasse, onsdager etter skoletid fra klokka 12.30 - 15.00

 

Program:        

Kl. 12.30 - 13.00: Registrering, fritid, lekser

Kl. 13.00 - 13.30: Varmt måltid

Kl. 13.30 - 13.45: FELLESSAMLING i kirkerommet (Opprop, Bibelfortelling, film, samtale og diverse info)

Kl. 13.45 - 14.45: Aktivitet i grupper (kor, hobby, fysisk aktivitet og speider)

Kl. 14.45 - 15.00: Rydding og takk for idag!

 

GRUPPER:

Barnekantori/kor: Kantor Øystein Bredal har ansvar for denne gruppen. Her blir det sang etter noter, og lære sangteknikk. Plass til 10 barn.

Hobby: Ungdomsledere har ansvar for denne gruppen. Her blir det ulike hobbyaktiviteter knyttet opp mot tema på fellessamlingen. Plass til 20 barn.

Fysisk aktivitet: Ungdomsledere har ansvar for denne gruppen. Her blir det leker, konkurranser, air hockey, bordtennis, biljard, klatring, landhockey etc. Plass til 20 barn.

Speider: Ungdomsledere har ansvar for denne gruppen. Her blir det ulike Speider-aktiviterer, inne og ute. Plass til 12 barn.

En del barn går på Kopervik kulturskole onsdager fra kl. 13.30. Det er likevel mulighet å være med på Tweensklubben frem til det begynner. Da må de melde seg på gruppen som heter: Går på kulturskolen kl. 13.30, ingen gruppe tilhørighet. 

 

Ca. en gang i måneden har vi temasamlinger som Høsttakkefest, Halloween, Juleparty, Karneval, Påskeparty, 17.mai-fest og sommeravslutning

Andre helgen i juni, lørdag til søndag har vi Tweenscamp. Mer info kommer. 

 

Voksenledere er ansatte i Kopervik kirke; Øystein Bredal, Solveig Leikvoll, Cilje Solvig og Åse V. Eiksjø, samt konfirmanter, 7 ungdomsledere og frivillige voksne.

 

 

TWEENSKLUBB er tilknyttet organisasjonen KFUK-KFUM, dette innebærer at alle barna blir medlem av denne organisasjonen. Ser mer info her;

• https://kfuk-kfum.no/bli-med/bli-medlem/medlemskontingent-fom-1-juli-17

• Barn, ungdom og unge voksne (fra 0-29 år): kr 200,- per kalenderår

• Medlemskap opprettet etter 1. juli vil koste kr 100,- ut året

I tillegg blir det en lokal medlemsavgift til Kopervik kirke på kr. 300,- per halvår som driver TWEENSKLUBBEN. Dette dekker matservering hver onsdag og materiale til hobbyaktiviteter.

Giro blir sendt ut som lenke på SMS via KFUK-KFUM.

Ved behov for økonomisk støtte kan man søke i KFUK-KFUM sitt deltakerfond, eller ta kontakt med Åse. 

 

For spørsmål, ta kontakt med menighetspedagog og hovedleder Åse V. Eiksjø, tlf. 925 42 727 

 

For påmelding, trykk HER!

 

Tilbake