Tweensklubb for 5.-7.klasse


Velkommen til TWEENSKLUBB i Kopervik kirke!

Tweensklubben er for 5.-7.klasse, onsdager etter skoletid

fra klokka 12.30 - 15.00

 

Programmet er slik:        

Kl. 12.30-13.45: Registrering, frilek i kjelleren, leksehjelp og et lett måltid (frukt, yoghurt, suppe, brødmat etc.)

Kl. 13.45-14.00: FELLESSAMLING i kirkerommet (Bibelfortelling, film, samtale)

Kl. 14.00-15.00: Aktivitet i grupper (kor, hobby og fysisk aktivitet)

 

DU KAN VELGE MELLOM FØLGENDE GRUPPER:

Barnekantori/kirkekor: Kantor Øystein Bredal har ansvar for denne gruppen. Her blir det sang etter noter, lære sangteknikk, opptredener på gudstjenester og konserter.

Hobby: Trospplærer Åse V. Eiksjø har ansvar for denne gruppen. Her blir det ulike hobbyaktiviteter knyttet

opp mot tema på fellessamlingen.

Fysisk aktivitet: Barne-og ungd.arb. Cilje Solvig har ansvar for denne gruppen. Her blir det leker, air  hockey, bordtennis, biljard, klatring etc.

Det er plass til 25 stk per gruppe

NOEN GANGER BLIR DET TEMASAMLINGER SOM HALLOWEEN, JULEPARTY, KARNEVAL ETC.

 

Påmelding for høsten åpner i løpet av august.

Spørsmål rettes til Åse, tlf. 925 42 727 

 

 

TWEENSKLUBB er tilknyttet organisasjonen KFUK-KFUM, dette innebærer at alle barna blir medlem av denne organisasjonen. Ser mer info her;

• https://kfuk-kfum.no/bli-med/bli-medlem/medlemskontingent-fom-1-juli-17

• Barn, ungdom og unge voksne (fra 0-29 år): kr 200,- per kalenderår

• Medlemskap opprettet etter 1. juli vil koste kr 100,- ut året

I tillegg blir det en lokal medlemsavgift til Kopervik kirke på kr. 200,- per halvår som driver TWEENSKLUBBEN. Dette dekker matservering hver onsdag og materiale til hobbyaktiviteter. Faktura sendes på sms og kan betales via vipps eller bankkonto. 

DET ER GRATIS DE TRE FØRSTE GANGENE, SLIK AT DU SER OM DU LIKER DEG!! 

 

 

 

Tilbake