KIKK - Kultur i Kopervik kirke


Utvalget har sitt mandat fra Kopervik menighetsråd og følger rådets funksjonstid. Menighetens visjon Kopervik kirke for alle hele livet skal prege utvalgets arbeid.

KIKK Kultur i Kopervik kirke skal lage en kirkelig, kulturell årsplan med søkelys på utadrettet aktivitet med appell til hele Koperviks befolkning. Målet er å bringe mennesker inn i kirken på tvers av ideologiske, kulturelle og religiøse ulikheter. Programmet kan legges til rette for årlige markeringer og ellers omfatte arrangementer i løpet av året. KIKK lager forslag til program- og økonomiplan som leggers fram for MR en til to ganger per år.

Andre arrangementer som kan komme i konflikt med årsplanen må avklares mellom KIKK og MR.

KIKK kan opprette koordinerende underkomiteer ved behov som teknisk komite og arrangementskomite.

 

Utvalgets medlemmer per 01.01.2021:

Carl Lewin

Frode Vorraa

Inger Karin Damm

Siv Halvorsen

Sven Haakon Olsen

Øystein Alexander Bredal

Aage Wiksnes

Tilbake