Økonomiutvalg


Utvalget har sitt mandat fra Kopervik menighetsråd og følger rådets funksjonstid. Menighetens visjon Kopervik kirke for alle hele livet skal prege utvalgets arbeid.

Økonomiutvalget er underlagt menighetsrådet og rapporterer til det. Utvalget skal arbeide for å utvikle og forbedre menighetens økonomi gjennom å skaffe til veie midler som skal brukes på områder som ikke dekkes av kommunale tilskudd, for eksempel planlegge dugnader og andre inntektsbringende aktiviteter

 

Utvalgets medlemmer per 01.01.2021:

Anders Rundhaug

Carl Lewin

Ernst Morgan Endresen

Grete Myge

Gro Nesse

Ingunn Nuntun Susort

Tilbake