Gudstjenesteutvalget


 
Mandat:
Gudstjenesteutvalget (GU) skal ha tre leke medlemmer i tillegg til sokneprest og kantor.
Gudstjenestutvalget skal:
- Organisere gudstjenestegrupper som har oppgaver i en eller flere gudstjenester 
- Utarbeide årsplan for gudstjenestelivet 
- Evaluere ordninger og enkeltgudstjenester Gudstjenesteutvalget har følgende medlemmer: 
Kåre V. Nilsen, 
Ingunn B.M.Ognøy, 
Margrethe J.Welde, 
Øystein Bredal (kantor), 
Kristian Støle (sokneprest), 
Helene Skeie Østhus.
 

Tilbake