Diakoniutvalget


 
 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.


Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,

inkluderende fellesskap,

vern om skaperverket

og kamp for rettferdighetKlikk her for å laste ned Plan for diakoni i Kopervik menighet

Klikk her for å laste ned årsmelding for diakoniutv. 2014

Medlemmer i 2014: Liv Austdal, Lise Ringen Bergli, Ingrid Fosen, Åse Maren Haralsdseid, Ann Karin Lundberg, Anne-Marit Skogheim,
Jorunn Sæthre, Ingrid Norunn Tungesvik og Janne Andersen
Tilbake