Trosopplæringsutvaglet


 

 

 

 

 

 

Trosopplæringsutvalget

Mandat: "Trosopplæringsutvalget skal i forståelse med menighetsrådet utarbeide forslag til trosopplæringsplan 0-18 år. Planen skal inneholde forslag til aktiviteter og samlinger på det enkelte trinn, samt plan for gjennomføring. Planen må være i samsvar med menighetens visjon" 


Klikk her for å laste ned Plan for trosopplæring i Kopervik menighet

 

 

 

Tilbake