Trosoppplæringsutvalg voksne


Utvalget har sitt mandat fra Kopervik menighetsråd og følger rådets funksjonstid. Menighetens visjon Kopervik kirke for alle hele livet skal prege utvalgets arbeid.

 

Sammensetning:

Utvalget består av en representant fra hver av undergruppene til utvalget, minst en ansatt og en representant fra menighetsrådet.

 

Utvalgets formål/forankring:

Utvalget skal jobbe i tråd med menighetens strategiplan og plan for utvalget. Rådgivende organ for menighetsrådet i trosopplæringsspørsmål.

 

Utvalget skal jobbe for:

• At alle skal få tilbud om trosopplæring, både i mindre grupper og i større samlinger.

• Undervisning som gir kunnskap om kristen tro og praksis.

• At trosopplæringen skal gi tilhørighet og engasjement i menigheten.

 

Oppgaver:

• Ivareta og følge opp gruppene underlagt utvalget i tråd med oppfølgingsplan for frivillige medarbeidere

• Innkalle lederne av gruppene til samling minst en gang pr. år, fortrinnsvis i starten høstsemesteret.

• Følge opp og bidra til å videreutvikle menighetens trosopplæringstilbud for voksne

• Lage en opptrappingsplan for tilbudet.

 

Utvalgets møter:

Utvalget har 4-6 møter i året. Referat fra møtene sendes utvalgets medlemmer, samt menighetsrådet ved adm.leder. Det utarbeides årsmelding som oversendes menighetsrådet. Ved behov utarbeides budsjettforslag for kommende år.

Dette oversendes menighetsrådet innen 1.november.

 

 

Utvalgets medlemmer per 01.01.2021

Siri Nærum Lundberg

Ingeborg Margrete Ellingsen

Kristian Støle

Solveig Leikvoll

Beate Ervesvåg Sjursen

 

Tilbake