Staben


 
STAB:
 
Inger Marie Dagsland - Administrativ leder
Tlf: 52 81 00 10
Mobil: 911 22 372

Øystein Bredal - Kantor
Tlf: 52 81 00 11
Mobil: 958 08 163

Solveig Leikvoll - Kateket
Tlf: 52 81 00 12
Mobil: 992 42 272
Epost: solveig.leikvoll@karmoykirken.no

Åse Vattedal Eiksjø - Trosopplærer
Tlf: 52 81 00 15
Mobil: 925 42 727
 

Kristian Støle - Sokneprest
Tlf: 52 81 00 13
Mobil: 411 46 826
Epost: kristian.stole@karmoykirken.no
 

Cilje Solvig - Medarbeider i Trosopplæringsarbeidet og det kontinuerlige barne-og ungdomsarbeide
                   - Kirketjener
Mobil: 928 62 092
 
 
 
I tillegg har menigheten 30% prestestilling som i hovedsak ytes av prestene i Avaldsnes
 

Tilbake