Gjenopptar aktivitet i kirken


Den norske kirke gjenopptar fysiske samlinger innenfor de smittevernregler som gjelder nasjonalt og lokalt.

 

 

– Vi startet året med en anbefaling om å avlyse alt, det gjelder ikke lenger. Nå kan kirkens barne- og ungdomsarbeid gå som normalt, og det er vi veldig glade for, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Det er en forsiktig åpning, og forskriften begrenser fortsatt antall deltakere til 10 innendørs, og 200 utendørs. Utendørs samlinger kan altså samle langt flere enn innendørs, så her må det bli opp til en lokal vurdering – og værforhold – hva som kan fungere best. 

For begravelser gjelder fortsatt et antall på femti personer innendørs. Begravelser er også unntatt fra den nye anbefalingen fra regjeringen om at arrangementer begrenses til deltagere fra én kommune. I følge den nasjonale forskriften kommer medvirkende i tillegg.

Kirkerådsdirektøren sier hun håper at kirker lokalt nå vil arrangere gudstjenester og andre samlinger innenfor disse rammene. Det er også mulig med åpne kirker og å fortsette kirkens oppsøkende arbeid.

 

Barne- og ungdomsarbeidet

Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det vil si at vi fom neste uke gjenopptar de fleste tilbud til barn og unge. 

Tilbake