Stokkastrand leikarring for funksjonshemmede


Øver i menighetssalen hver torsdag. Arbeidet ledes av Wenche Simonsen og hennes mange, gode medhjelpere. Gruppen deltar i menighetens gudstjenester for funksjonshemmede. 

 

 

 

Grunnet pandemien er øvelsene avlyst inntil videre.

Tilbake