Gammeldans for voksne


 

 

Øvelse i menighetssalen torsdag i partallsuker.

Grunnet pandemien er det ikke øvelser inntil videre. 

Tilbake