Møtebøker for Menighetsrådet


Her vil du finne innkallinger og referater fra menighetsrådets møter. Klikk på ønsket lenke under.

Møtebok - Menighetsrådsmøte august 2022

Møtebok fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 19.05.2022

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 19.05.2022

Møtebok fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 28.04.2022

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 28.04.2022

Møtebok fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 31.03.3022

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 31.03.2022

Møtebok fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 24.02.2022

Møtebok fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 27.01.2022

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 27.01.2022

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 25.11.2021

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 25.11.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 28.10.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 30.09.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 02.09.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 03.06.2021

Møteprotokoll fra møte i kopervik menighetsråd 2019-2023. 27.05.2021

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 27.05.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 29.04.2021

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 29.04.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 25.03.2021

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 25.03.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 25.02.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 28.01.2021

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 26.11.2020

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 29.10.2020

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 24.09.2020

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 26.08.2020

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 04.06.2020

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 30.04.2020

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 26.03.2020

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023. 20.02.2020

Møteprotokoll fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023 30.01.2020

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023 30.01.2020

Møtebok fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023 28.11.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023 28.11.2019 

Møtebok fra møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023 31.10.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 2019-2023 31.10.2019

Møtebok fra Kopervik menighetsråd 2015-2019 31.10.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 31.10.2019

Møtebok fra Kopervik menighetsråd 26.09.2019

Møtebok fra Kopervik menighetsråd 22.08.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 22.08.2019

Møtebok fra Kopervik menighesråd 23.05.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 23.05.2019

Møtebok fra Kopervik menighetsråd 25.04.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 25.04.2019

Møtebok fra Kopervik menighetsråd 28.03.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 28.03.2019

Møtebok fra Kopervik menighetsråd 21.02.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 21.02.2019

Møtebok fra Kopervik menighetsråd 24.01.2019

Innkalling til møte i Kopervik menighetsråd 24.01.2019

Møtebok fra 22.11.2018

Møtebok fra 28.10.2018

Innkalling og saksliste til Kopervik menighetsråd 25.10.2018

Møtebok fra 27.09.2018

Møtebok fra 30.08.2018

Møtebok fra 31.05.2018

Møtebok fra 26.04.2018

Møtebok fra 22.03.2018

Møtebok fra 22.02.2018

Møtebok fra 25.01.2018

Innkalling til møte i Menighetsrådet 27. oktober 2016

Innkalling til møte i Menighetsrådet 25. august 2016

Møtebok fra møte i Menighetsrådet 25. august 2016

Innkalling til møte i Menighetsrådet 26. mai 2016

Møtebok fra møte i Menighetsrådet 28. april 2016

Innkalling til møte i Menighetsrådet 28. april 2016

Innkalling til møte i Menighetsrådet 17. november 2015

Møtebok fra møte i Menighetsrådet 17. november 2015

Tilbake